QUARZITE ICE FLAKES

quarzite_ice_flakes

Granit

weiss

Brasilien